Μεσόθυρες

Μεσόπορτα Μ5 πρεσαριστή MDF ή κόντρα πλακέ, με κάθετο ραμποτέ
Μεσόπορτα Μ9 μασίφ, με ραμποτέ κάθετο
Μεσόπορτα Μ1 πρεσαριστή MDF ή κόντρα πλακέ
Μεσόπορτα Μ6 πρεσαριστή MDF ή κόντρα πλακέ, με ραμποτέ οριζόντιο
Μεσόπορτα M17 μασίφ με 2 ταμπλάδες
Μεσόπορτα Μ5 πρεσαριστή MDF ή κόντρα πλακέ, με κάθετο ραμποτέ
Μεσόπορτα Μ5 πρεσαριστή MDF ή κόντρα πλακέ, με κάθετο ραμποτέ
Μεσόπορτα Μ1 πρεσαριστή MDF ή κόντρα πλακέ
Μεσόπορτα M5 πρεσαριστή MDF ή κόντρα πλακέ, με κάθετο ραμποτέ
Μεσόπορτα Μ6 πρεσαριστή MDF ή κόντρα πλακέ, με ραμποτέ οριζόντιο
Μεσόπορτα Μ51 ταμπλαδωτή με σχέδιο ρόμβους στον ένα ταμπλά και τζαμιλίκι
Μεσόπορτα Μ26 μασίφ ταμπλαδωτή
Μεσόπορτα M17 μασίφ με 2 ταμπλάδες, δίφυλλη
Μεσόπορτα M17 μασίφ με 2 ταμπλάδες
Μεσόπορτα Μ50 δίφυλλη ταμπλαδωτή με σχέδιο ρόμβο. Σταθερό τζαμιλίκι με καπάκι
Μεσόπορτα M5 πρεσαριστή MDF ή κόντρα πλακέ, με κάθετο ραμποτέ
Μεσόπορτα M17 μασίφ με 2 ταμπλάδες
Μεσόπορτα Μ18b μασίφ με 3 ταμπλάδες και σχέδιο ρόμβο στον μεσαίο ταμπλά