Υαλοστάσια

Υαλοστάσια

Ενεργειακά, Triplex, antivantal... διάφορες κατηγορίες υαλοστασίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Το τζάμι που θα επιλέξετε παίζει καθοριστικό ρόλο στο συντελεστή θερμοπερατότητας της κατασκευής.

Οι συνήθεις διαστάσεις των υαλοστασίων είναι:

4-18-5

5-16-6

(3+3)-16-4   Triplex

5-20-6   Για εσωτερική περσίδα /τζάμι ψημένο

Weight: 
0